DFK Groszowice / DFK Groschowitz

Zaproszenie – 27.09.2017 godz. 16:00

Reklamy

 Po prezentacji każdy otrzyma darmową publikację ! 
27.09 o godzinie 16:00 zapraszamy do Biblioteki przy ul. Szpitalnej.

Reklamy

Reklamy